მარიამ მოქია ასკეტი ქალები ადრეულ ქრისტიანობასა და უკანასკნელი ორი საუკუნის საქართველოში

სარჩევი

მარიამ მოქია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კურსის სტუდენტი

 ხელმძღვანელი ვიქტორია ჯუღელი

ასკეტი ქალები ადრეულ ქრისტიანობასა და

უკანასკნელი ორი საუკუნის საქართველოში