მიტროპოლიტი იეროთეოსი (ვლახოსი) მართლმადიდებლური სულიერება

სარჩევი

მიტროპოლიტი იეროთეოსი (ვლახოსი) მართლმადიდებლური სულიერება

რუსულიდან თარგმნა რომილე ჩხეიძემ